Stock market announcement archive

June 22, 2021
Lifecare is happy to announce that the collaboration with the ChemistryDepartment of Bath University, UK, has been prolonged and further amplified.This will ensure mutual beneficiary progress on the development of proprietaryspecific chemistry solutions for detection of glucose and additional analytes ofinterest based on the Sencell technology. In addition, Lifecare has directly engaged, Dr. Jordan Edward […]
Read more
May 7, 2021
7 mai 2021, Bergen - Lifecare har i dag gjennomført generalforsamling. Christian Hysing-Dahl trådte ut av styret etter 9 år som del av Lifecares styre.Generalforsamlingen valgte Morten Foros Krohnstad som ny styreleder. I tilleggble Hans Johan Hekling valgt som styremedlem. Styret for øvrig var ikke på valg og består av Trine Teigland, Prof. LutzHeinemann og […]
Read more
May 7, 2021
7 May 2021, Bergen - Today Lifecare has held a General Meeting. Christian Hysing-Dahl resigned after 9 years as a member of Lifecare's Board ofDirectors. The General Meeting elected Morten Foros Krohnstad as the newChairman of the Board. In addition, Hans Johan Hekling was elected as a Boardmember. In addition the Lifecare Board of Directors […]
Read more
May 6, 2021
Lifecare is pleased to announce Kine Hereid as its new Controller and head ofInvestor Relations. Previously she was CFO at Borea Asset Management for 17years. Hereid is a graduate from the Norwegian School of Economics (NHH - Siviløkonom)and has vast experience with tasks such as accounting, reporting, controllingand analysis. At Lifecare she will be responsible […]
Read more
April 23, 2021
Lifecare AS avholder Generalforsamling 7. mai 2021 kl 10:00. Møtet vil bligjennomført som et kombinert fysisk og digitalt møte. Aksjonærer oppfordres tilå delta digitalt eller å forhåndsstemme via den elektroniske plattformen. Nærmere informasjon om deltakelse og påmelding fremkommer av innkallingen. Innkalling og årsberetning følger vedlagt denne meldingen. Generalforsamlingenssaksdokumenter kan lastes ned fra www.lifecare.attme.dev/GF2021. Kontaktperson: Joacim […]
Read more
April 23, 2021
Lifecare AS will hold a General Meeting on 7 May 2021 at 10:00. The meeting willbe conducted as a combined physical and digital meeting. Shareholders areencouraged to participate digitally or to vote in advance via the electronicplatform.Further information about participation and registration appears fromthe notice.Notice and annual report are attached to this report. The general […]
Read more
April 23, 2021
Lifecare AS will hold a General Meeting on 7 May 2021 at 10:00. The meeting willbe conducted as a combined physical and digital meeting. Shareholders areencouraged to participate digitally or to vote in advance via the electronicplatform.Further information about participation and registration appears fromthe notice.Notice and annual report are attached to this report. The general […]
Read more
April 23, 2021
Lifecare AS avholder Generalforsamling 7. mai 2021 kl 10:00. Møtet vil bligjennomført som et kombinert fysisk og digitalt møte. Aksjonærer oppfordres tilå delta digitalt eller å forhåndsstemme via den elektroniske plattformen. Nærmere informasjon om deltakelse og påmelding fremkommer av innkallingen. Innkalling og årsberetning følger vedlagt denne meldingen. Generalforsamlingenssaksdokumenter kan lastes ned fra www.lifecare.attme.dev/GF2020. Kontaktperson: Joacim […]
Read more
April 20, 2021
Lifecare publiserer i dag årsmelding med årsregnskap for 2020. Rapportene ergjenstand for godkjenning i selskapets generalforsamling 7. mai 2021. Spørsmål kan rettes til: Joacim Holter, CEO Tel: +47 40 05 90 40E-mail: joacim.holter@lifecare.attme.dev
Read more
April 20, 2021
Lifecare is today publishing its annual report with accounts for 2020. Thereports are subject to approval by the company's general meeting on 7 May 2021.For more information, please contact: Joacim Holter, CEOPhone: +47 40 05 90 40Email: joacim.holter@lifecare.attme.dev
Read more