LIFE: Innkalling til Generalforsamling i Lifecare AS

Lifecare AS avholder Generalforsamling 7. mai 2021 kl 10:00. Møtet vil bligjennomført som et kombinert fysisk og digitalt møte. Aksjonærer oppfordres tilå delta digitalt eller å forhåndsstemme via den elektroniske plattformen. Nærmere informasjon om deltakelse og påmelding fremkommer av innkallingen.

Innkalling og årsberetning følger vedlagt denne meldingen. Generalforsamlingenssaksdokumenter kan lastes ned fra www.lifecare.attme.dev/GF2021.

Kontaktperson:

Joacim Holter, CEOTlf. +47 40 05 90 40joacim.holter@lifecare.attme.dev