Lifecare (LIFE) – Generalforsamling avholdt

7 mai 2021, Bergen - Lifecare har i dag gjennomført generalforsamling. Christian Hysing-Dahl trådte ut av styret etter 9 år som del av Lifecares styre.Generalforsamlingen valgte Morten Foros Krohnstad som ny styreleder. I tilleggble Hans Johan Hekling valgt som styremedlem.

Styret for øvrig var ikke på valg og består av Trine Teigland, Prof. LutzHeinemann og Bo Petersson.

Protokoll fra Generalforsamlingen følger som vedlegg til denne meldingen.

Om LifecareLifecare (LIFE-ME) er et Bergensk teknologiselskap som forsker og utviklerminiatyrisert sensor for korrekt og kontinuerlig overvåking av blodsukker fordiabetikere. Selskapets patenterte teknologi har i tillegg potensiale tilanvendelse for avlesning av forskjellige biomarkører.

For mer informasjon, vennligst kontakt: Joacim Holter, CEOTlf: +47 40 05 90 40E-post: joacim.holter@lifecare.attme.dev