Stock market announcement archive

May 7, 2021
7 mai 2021, Bergen - Lifecare har i dag gjennomført generalforsamling. Christian Hysing-Dahl trådte ut av styret etter 9 år som del av Lifecares styre.Generalforsamlingen valgte Morten Foros Krohnstad som ny styreleder. I tilleggble Hans Johan Hekling valgt som styremedlem. Styret for øvrig var ikke på valg og består av Trine Teigland, Prof. LutzHeinemann og […]
Read more
April 23, 2021
Lifecare AS avholder Generalforsamling 7. mai 2021 kl 10:00. Møtet vil bligjennomført som et kombinert fysisk og digitalt møte. Aksjonærer oppfordres tilå delta digitalt eller å forhåndsstemme via den elektroniske plattformen. Nærmere informasjon om deltakelse og påmelding fremkommer av innkallingen. Innkalling og årsberetning følger vedlagt denne meldingen. Generalforsamlingenssaksdokumenter kan lastes ned fra www.lifecare.attme.dev/GF2021. Kontaktperson: Joacim […]
Read more
April 23, 2021
Lifecare AS will hold a General Meeting on 7 May 2021 at 10:00. The meeting willbe conducted as a combined physical and digital meeting. Shareholders areencouraged to participate digitally or to vote in advance via the electronicplatform.Further information about participation and registration appears fromthe notice.Notice and annual report are attached to this report. The general […]
Read more
April 23, 2021
Lifecare AS will hold a General Meeting on 7 May 2021 at 10:00. The meeting willbe conducted as a combined physical and digital meeting. Shareholders areencouraged to participate digitally or to vote in advance via the electronicplatform.Further information about participation and registration appears fromthe notice.Notice and annual report are attached to this report. The general […]
Read more
April 23, 2021
Lifecare AS avholder Generalforsamling 7. mai 2021 kl 10:00. Møtet vil bligjennomført som et kombinert fysisk og digitalt møte. Aksjonærer oppfordres tilå delta digitalt eller å forhåndsstemme via den elektroniske plattformen. Nærmere informasjon om deltakelse og påmelding fremkommer av innkallingen. Innkalling og årsberetning følger vedlagt denne meldingen. Generalforsamlingenssaksdokumenter kan lastes ned fra www.lifecare.attme.dev/GF2020. Kontaktperson: Joacim […]
Read more