Lifecare – klargjøring vedr kjerneteknologi – 13.10.20

Som følge av verdifall for Lifecares (LIFE-ME) aksjer på Oslo Børs/Merkur Marketmandag 12. oktober 2020 har selskapet mottatt spørsmål fra en rekke aksjonererog ønsker å formidle følgende: Det er ingen endringer knyttet til Lifecares patenterte sensorteknologi,Sencell, verken alene eller knyttet til samarbeid med våre partnere DigitalDiagnostics AG eller prosjektet FORGETDIABETES. Den 3. oktober 2020 annonserte Lifecare at FORGETDIABETES har fått tilsagn påtilsammen 3,9 millioner euro, drøyt 43 millioner kroner, i støtte til utviklingav kunstig bukspyttkjertel fra en FET Proactive-utlysning under EUs forsknings-og innovasjonsprogram Horisont 2020. Støtten er fordelt på de syv partnere iItalia, Tyskland og Frankrike, hvorav Lifecare mottar ca 570.000 euro, nær 6,3millioner kroner. Den 25. august 2020 annonserte Lifecare at Digital Diagnostics AG hadde fåttgodkjennelse til å gjennomføre kliniske forsøk relatert til Cantisens hurtigtestfor Covid-19 fra det tyske «Federal Institute for Drugs and Medical Devices»(BfArM). Digital Diagnostics AG har informert Lifecare om at de kliniskeforsøkene som opprinnelig var ventet ferdigstilt i løpet av oktober 2020 erforsinket. Forsinkelsen skyldes utfordringer ved den praktiskeproduksjonsforberedelsen. De kliniske forsøkene ventes nå ferdigstilt tidlig i2021. Om Lifecare Lifecare (LIFE-ME) er et Bergensk teknologiselskap som forsker og utvikler enminiatyrisert sensor for korrekt og kontinuerlig overvåking av blodsukker fordiabetikere. Selskapets patenterte teknologi anvendes i tillegg som sentralkomponent ved utvikling av antigen hurtigtest for Covid-19 og måleenhet foravlesning av forskjellige biomarkører. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:Joacim HolterCEO, Lifecarejoacim.holter@lifecare.attme.dev+47 40 05 90 40