Lifecare AS – Aksjespleis og overføring aksjer styreformann 06.02.19

GJENNOMFØRING AV AKSJESPLEIS I EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING OG ENDRING AV STYREFORMANN CHRISTIAN TORP SAURE SIN AKSJEPOST I LIFECARE AS.For å tilrettelegge for aksjespleisen har Selskapets aksjeeier Sterna Holding ASsagt seg villig til å vederlagsfritt gi fra seg det antallet aksjer som ernødvendig for at alle aksjeeiere skal ende opp med et antall aksjer som erdelelig med 4. Aksjene overføres vederlagsfritt fra Sterna Holding AS til deaktuelle aksjeeierne. Sterna Holding AS eies 100% av styreformann i Lifecare AS Christian Torp Saure.Sterna Holding AS beholdning i Lifecare AS er etter gjennomført aksjespleis3.888.485 aksjer.