LIFE-ME: Styret og ledelse i Lifecare AS har den 28.12.18 gjennomført følgende aksjekjøp i Lifecare AS

Styret og ledelse i Lifecare AS har den 28.12.18 gjennomført følgende aksjekjøpi Lifecare ASChristian Torp Saure gjennom 100% eiet privat selskap Sterna Holding AS 4.243 aksjer à kr 0,43-Christian Hysing-Dahl gjennom 100% eiet privat selskap Hantri AS 4.243 aksjer àkr 0,43-Joacim Holter gjennom 100% eiet privat selskap Cimter AS 4.242 aksjer à kr0,43-Rune Frisvold gjennom 100% eiet privat selskap Nexus Marketing 4.242aksjer à kr 0,43-Samlet 16970 aksjer.