LIFE-ME: Styret og ledelse i Lifecare AS har den 28.12.18 gjennomført følgende aksjekjøp i Lifecare AS (korreksjon)

Styret og ledelse i Lifecare AS har den 28.12.18 gjennomført følgende aksjekjøpi Lifecare ASChristian Torp Saure gjennom 100% eiet privat selskap Sterna Holding AS 4.243 aksjer à kr 0,43-Ny aksjebeholdning Sterna Holding AS 15.554.202 aksjerChristian Hysing-Dahl gjennom 100% eiet privat selskap Hantri AS 4.243 aksjer àkr 0,43-Ny aksjebeholdning Hantri AS 1.904.243 aksjerJoacim Holter gjennom 100% eiet privat selskap Cimter AS 4.242 aksjer à kr0,43-Ny aksjebeholdning Cimter AS 5.325.418 aksjerRune Frisvold gjennom 100% eiet privat selskap Nexus Marketing 4.242aksjer à kr 0,43-Ny aksjebeholdning Nexus Marketing 2.757.513 aksjerSamlet 16970 aksjer.