LIFE-ME: Sterna Holding AS aksjesalg

Sterna Holding AS, et selskap 100 % eid av Christian Saure som er styreformannog primærinnsider i Lifecare AS, har i dag solgt 250.000 aksjer i Lifecare AS påkurs 3,7155.Sterna Holding AS eier etter dette salget 3.350.000 aksjer tilsvarende 4,14 % avselskapet.