LIFE-ME: Sterna Holding AS aksjesalg 21.04.20

Sterna Holding AS, et selskap 100 % eid av Christian Saure som er styreformannog primærinnsider i Lifecare AS LIFE-ME) har 21. april og 22. april solgt 1.115.000 aksjer i Lifecare AS tilkurs 3,4179.Salget skyldes en rebalansering av Sterna Holding AS sin investeringsportefølje.Etter salget eier Sterna Holding AS 2.235.000 aksjer i Lifecare AS, som utgjør2,75 % av utestående aksjer.