LIFE-ME: Primærinnsider kjøper aksjer i Lifecare AS.

Styreformann Christian Torp Saure har kjøpt 11.515 aksjer i Lifecare AS(LIFE-ME) på kurs à kr 1,3714 gjennom 100% eiet privat selskap Sterna HoldingAS.Ny aksjebeholdning for Sterna Holding AS er 3 900 000 aksjer i Lifecare AS, somtilsvarer 4,82 % av selskapets utestående aksjer. Oslo, 23 april 2019.