LIFE-ME: Primær innsidere kjøper aksjer i Lifecare AS 29-11-19

Primærinnsidere kjøper aksjer i Lifecare AS.Konstantin Kloppstech, VP Technology i Lifecare AS har gjennom sitt heleideselskap Dev Medical UG kjøpt 150.000 aksjer i Lifecare AS til kurs NOK 2,10.Frank Flacke, CTO i Lifecare AS har gjennom sitt heleide selskap FlackeConsulting kjøpt 150.000 aksjer i Lifecare AS til kurs NOK 2,10.Christian Saure, styreformann i Lifecare AS, har gjennom sitt heleide selskapSterna Holding AS solgt 300.000 aksjer i Lifecare AS på kurs kr 2.10.