LIFE-ME: Lifecare AS (LIFE-ME) – Kapitalforhøyelse med bakgrunn i aksjeopsjonsprogram og aksjesalg av nærstående til primærinnsider.

På bakgrunn av børsmelding fra Lifecare AS publisert 6. August 2020, utøverIslay Venture GmbH 325.826 opsjoner â NOK 0,40 per aksjeopsjon i Lifecare AS.Islay Venture GmbH kontrolleres av Lifecares CSO Prof. Dr. Dr. med AndreasPfützner.Ekstraordinær Generalforsamling i Lifecare AS den 30. juli 2020 gav styretfullmakt til å utstede 325.826 nye aksjer med samlet beløp NOK 130.330,25. Prisper aksje NOK 040,-. Etter utstedelse av nye aksjer vil Lifecare totalt ha81.278.170 aksjer, pålydende NOK 0,40-. Selskapets aksjekapital vil være NOK32.511.268.Islay Venture GmbH har solgt 50.000 aksjer til gjennomsnittpris NOK 5,40,-.Islay Venture GmbH eier etter dette 853.951 aksjer i Lifecare AS. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:Joacim HolterCEO, Lifecarejoacim.holter@lifecare.attme.dev+47 40 05 90 40