LIFE-ME: Ex spleis og nytt pålydende/Ex reverse split and new face value 07.02.2019

Det vises til meldinger fra selskapet 21.01.2019 og 06.02.2019.Aksjene i Lifecare AS noteres ex spleis og nytt pålydende fra og med 07.02.2019.Forhold: 4 gamle aksjer gir 1 ny aksje.Reference is made to announcements from the company 21.01.2019 and 06.02.2019.The shares in Lifecare AS will be traded ex reverse split and new face value asfrom 07.02.2019.Ratio: 4 old shares give 1 new shareTicker: LIFE-MENy / New - Pålydende/ Face value: NOK 0,40 Ny / New - EMS: 5000 Ingen endring / No change - Instrument ID: 1304145Ingen endring/ No change – ISIN: NO0010591191Ingen endring / No change – Handelsvaluta / Trading Currency: NOK Ingen endring / No change - Segment: MERK