LIFE-ME: Aksjesalg Sterna Holding AS og Joacim Holter

Christian Saure har vært styreleder i Lifecare AS siden mai 2016.Han har varslet selskapet om at han ikke tar gjenvalg på årets generalforsamlingog fratrer etter eget ønske pr 26.06.2020. I den forbindelse har Sterna HoldingAS, et selskap 100 % eid av Christian Saure som er primærinnsider i Lifecare AS,den 15.06 og 17.06.20 solgt totalt 1.235.000 aksjer i Lifecare AS på kurs5,7773.Sterna Holding AS eier etter dette salget 1.000.000 aksjer i selskapet, somtilsvarer 1,2357%.Videre har styremedlem Joacim Holter har den 15.06.20 solgt 77.003 aksjer iLifecare AS til kurs 5,2142. Etter salget eier Joacim Holter 272.997 aksjer privat i Lifecare AS somtilsvarer 0,3373%, samt 1.331.355 aksjer i Lifecare AS som tilsvarer 1,64517%gjennom sitt heleide selskap Cimter AS. Oslo / Bergen 18.01.20