Webinar: Brukeropplæring i forbindelse med digital generalforsamling i Lifecare AS

Det er mulig å delta digitalt på Lifecares Generalforsamling 2021 (7. mai kl 10:00). Vi benytter en styre- og generalforsamlingsportal fra Orgbrain for digital gjennomføring.

For å sikre at generalforsamlingen blir gjennomført på en mest mulig smidig måte, inviterer Lifecare og Orgbrain til et webinar der det vil bli gitt en innføring i hvordan du som aksjonær enkelt kan delta, stille spørsmål og avgi stemme via portalen.

Tidspunkt for webinaret: Torsdag 6. mai kl 12:00

På webinaret vil Joacim Holter stille opp på vegne av Lifecare og Dag Asheim stille opp på vegne av Orgbrain. På webinaret vil det også være mulighet å stille praktiske spørsmål til gjennomføringen av årets ordinære generalforsamling.

Det er selvsagt helt frivillig å delta på webinaret, men dette er en god anledning til å bli bedre kjent med portalen og den praktiske gjennomføringen av generalforsamlingen.

Vennligst meld deg på webinaret HER