Vedr aksjebytte avtale Human Data – Evergreen 20.10.20

Bergen – 20. oktober 2020: Lifecare AS (LIFE-ME) eier 25% av Digital DiagnosticsAG, som har utviklet en hurtigtest for Covid-19. Bionovate Technologies Corp. (BIIO), et sveitsisk basert selskap notert somNasdaq OTC Foreign, har annonsert aksjebytteavtale mellom Evergreen SolutionsLtd. og Human Data AG til United States Securities and Exchange Commission.Aksjebytteavtalen omfatter ifølge meldingen at Human Data AG mot 25% av aksjenei Digital Diagnostics AG mottar 54 270 000 aksjer i Bionovate Technologies Corp.fra Evergreen Solutions, Ltd. Aksjer i Bionovate Technologies Corp. ble omsatttil en pris av USD 4 per aksje 19. oktober 2020, noe som verdsettertransaksjonen av 25% av Digital Diagnostics til USD 217 080 000. Transaksjonen skal etter Lifecares oppfatning godkjennes av Digital DiagnosticsAG styre før gjennomføring og formalisering. Transaksjonen er ikke meldt tilDigital Diagnostics AG og er ikke registrert i det tyske handelsregisteret. Om Lifecare Lifecare (LIFE-ME) er et Bergensk teknologiselskap som forsker og utvikler enminiatyrisert sensor for korrekt og kontinuerlig overvåking av blodsukker fordiabetikere. Selskapets patenterte teknologi anvendes i tillegg som sentralkomponent ved utvikling av antigen hurtigtest for Covid-19 og måleenhet foravlesning av forskjellige biomarkører. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:Joacim HolterCEO, Lifecarejoacim.holter@lifecare.attme.dev+47 40 05 90 40