REDEGJØRELSE – Lifecare signs joint venture to develop and digitize technologies

REDEGJØRELSE Styret i Lifecare AS vil presisere og utdype børsmelding datert 15. januar 2020: Lifecare AS og IMS Capital Partners GmbH har stiftet Digital Diagnostics AG forå ferdigstille Lifecare AS sin sensorteknologi, Sencell. Partenessamarbeidsavtale innebærer at IMS Capital Partners GmbH finansiererferdigstillingen av Sencell, slik at Lifecare AS ikke har behov for planlagtemisjon H2 2020. Lifecare AS beholder alle rettigheter til eksisterende IP ogfull tilgang til fremtidig IP. Sencell vil videreutvikles og ferdigstilles ved at IMS Capital Partners GmbHinvesterer EUR 7.500.000 som driftskapital i Digital Diagnostics AG. Tilgjengjeld gir Lifecare AS Digital Diagnostics AG en lisensavtale for Lifecare ASsin teknologi og IP på alle forretningsområder, utover Lifecare AS sitt egetforretningsområde (langsiktig kontinuerlig glukosemåling av pasienter meddiabetes type 1 og 2). Lisensen er ikke eksklusiv for Digital Diagnostics AG,men Digital Diagnostics AG forventer store verdiskapninger som følge avumiddelbar tilgang på Lifecareteknologien. Denne verdiskapningen vil komme alleaksjonærer til gode. Digital Diagnostics AG vil eies 50,1 % av IMS CapitalPartners GmbH, 25 % av Lifecare AS og 24,9 % av selskapets ansatte og styre. Når Lifecare AS sin sensorteknologi er ferdig utviklet, vil Lifecare AS ha fullteierskap til opprinnelig IP som er opparbeidet frem til 15. januar 2020.Lifecare AS vil også ha ubegrenset rett til å utnytte all teknologi og IPopparbeidet gjennom samarbeidet med Digital Diagnostics AG, for bruk innenLifecare AS sitt forretningsområde. For Lifecare AS aksjonærer innebærer samarbeidsplattformen (Joint Venture) medIMS Capital Partners GmbH: • Lifecare AS kostnader til ferdigutvikling av Sencell dekkes gjennom DigitalDiagnostics AG, som er finansiert av IMS Capital Partners GmbH. • Derfor er det ikke behov for planlagt emisjon i Lifecare AS H2 2020.• Gjennom 25% eierskap i Digital Diagnostics AG vil Lifecare AS aksjonærer hamulighet til å også være med på ytterligere verdiskapning i Digital Diagnostics AG.• Lifecare AS sin forretningsutvikling videreføres som planlagt, men med etsterkt redusert kostnadsbilde. • Aksjonærsammensetningen i Lifecare AS endres ikke som følge avsamarbeidsavtalen. IMS Capital Partners GmbH oppnår ikke eierskap i Lifecare AS.