LIFE-ME: Primærinnsider kjøper aksjer i Lifecare AS

Primærinnsider kjøper aksjer i Lifecare AS Det vises til børsmelding sendt 3 august 2018 vedrørende styreleder ChristianSaures aksjebeholdning i Lifecare AS (LIFE-ME). Aksjene eies gjennom Sauresheleide selskap Sterna Holding AS.I forbindelse med en restrukturering av Bech Invest AS, hovedaksjonæren iLifecare AS, har Sterna Holding AS kjøpt 11.659.957 aksjer i Lifecare AS av BechInvest AS til kurs NOK 0,53.Etter denne transaksjonen eier Sterna Holding AS totalt 15.549.957 aksjer iLifecare AS som tilsvarer 4,8 % av selskapets utestående aksjer.Oslo, 25 oktober 2018