LIFE-ME: Overføring acv aksjer fra orivat til 100% eiet selskap

Primærinnsider Christian Saure, styreformann i Lifecare AS, har den 30. July2018 overført 1.140.000 aksjer fra Christian Saure privat til Chr saure sitt 100% eide investeringsselskap Sterna Holding AS på kurs 0,33.Ny beholdning for Christian Saure er 0 aksjerNy beholdning for Sterna Holding AS er 3.890.000 aksjer