LIFE-ME: Oslo Børs – Lifecare AS – Nytt selskap tas opp til handel på Merkur Market / New company admitted to trading on Merkur Market 10.07.2018

Nytt selskap tas opp til handel på Merkur Market 10.07.2018. Lifecare AS er klassifisert som "35101010 - Health Care Equipment" iGICS (Global Industry Classification Standard)New company is admitted to trading on Merkur Market 10.07.2018. Lifecare AS is classified as "35101010 - Health Care Equipment" inGICS (Global Industry Classification Standard)Navn / Name: Lifecare ASTicker: LIFE-MEInstrument ID: 1304145ISIN: NO0010591191Oppgjørstype / Clearing Type: Ikke clearing (Bilateralt oppgjør)Segment: MERKMIC kode: MERKInstrument Type: Share (SH)Handelsvaluta / Trading Currency: NOKBørsstørrelse (EMS) / Exchange Market Size (EMS): 10 000Tick Size Tabell: OBEQ_PT_9000Range: Average Daily Number of Trades (ADNT) larger than 9000Pålydende / Face value: NOK 0.1Antall aksjer som tas opp til notering / Number of shares for listing: 221 379031