LIFE-ME: Lifecare deltar i forskningsprosjekt som er tildelt 43 mill i EU-støtte til utvikling av kunstig bukspyttkjertel

Lifecare (LIFE-ME) er et Bergensk teknologiselskap som forsker og utvikler enminiatyrisert sensor for korrekt og kontinuerlig overvåking av blodsukker fordiabetikere. Selskapets patenterte teknologi anvendes i tillegg som sentralkomponent ved utvikling av antigen hurtigtest for Covid-19 og måleenhet foravlesning av forskjellige biomarkører. I samarbeid med seks akademiske partnere i Italia, Frankrike og Tyskland harLifecare etablert prosjektet «FORGETDIABETES», med den målsetning å utvikle enkunstig og hel-automatisert bukspyttkjertel for implantering i mennesketsbukhule. Den kunstige bukspyttkjertelen skal tilføre brukeren riktig mengdeinsulin basert på kontinuerlig avlesning av blodsukkernivået med Lifecaressensorteknologi. - Dette er et svært ambisiøst og spennende forskningsprosjekt. Hvis det lykkes,slipper brukeren selv å måtte måle blodsukkernivået flere ganger om dagen ogregulere insulintilførsel. Det hele vil skje automatisk, og være en enormforbedring i forhold til de alternativene de har i dag, sier Lifecare ChiefMedical Officer Kåre Birkeland FORGETDIABETES har fått tilsagn på tilsammen 3,9 millioner euro, drøyt 43millioner kroner, i støtte fra en FET Proactive-utlysning under EUs forsknings-og innovasjonsprogram Horisont 2020. Støtten er fordelt på de syv aktørene, derLifecare får ca 570.000 euro, nær 6,3 millioner kroner. Utvikling, gjennomføringog testing av teknologien er beregnet til rundt 4,5 år. - Foruten å være en stor anerkjennelse av det nyskapende og innovative arbeidetLifecare og våre medarbeidere står for, innebærer tildelingen fra EUsforsknings- og innovasjonsprogram starten for en ny potensiell produktutviklingbasert på vår grunnleggende teknologi, sier Lifecare CEO Joacim Holter. Lifecare er den eneste norske bedrift som fikk midler av EU i denne runden.Tidligere år har kun to andre norske bedrifter som har fått midler fra detteprogrammet. -Å nå gjennom FET-nåløyet henger veldig høyt, så den søknaden Lifecare harlevert EU, har vært veldig god. Konsortiet som Lifecare er en del av,FORGETDIABETES, jobber med en spennende nano-teknologi som vil kunne få storbetydning for millioner av mennesker med diabetes dersom de lykkes, sier KristinDanielsen, områdedirektør i Norges Forskningsråd.For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:Joacim HolterCEO, Lifecarejoacim.holter@lifecare.attme.dev+47 40 05 90 40Rune FrisvoldCOO, Lifecarerune.frisvold@lifecare.attme.dev+47 90 13 60 63Informasjon er tilgjengelig på Lifecare.no: https://lifecare.webflow.io/lifecares-sensorteknologi-er-sentral-i-et-forskningsprosjekt-som-far-43-millioner-kroner-i-eu-stotteDeltakerene i prosjektet FORGETDIABETES er:University of Padova, Italia (koordinator), Sant’ Anna School of AdvancedStudies, Italia, Lifecare AS, Norge, Pfützner Science & Health Institute,Tyskland, Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier, Frankrike,Forschungsinstitut der Diabetes-Akademie Bad Mergentheim, Tyskland og WaveComm,Italia.