LIFE-ME: Aksjetransaksjon styreformann

Styreformann Christian Saure har overført 1.140.000 aksjer fra privat beholdningtil 100% privat eiet selskap Sterna Holding as.Nu beholdning privat er 0 aksjer - ny beholdning Sterna Holding er 3.890.000 aksjer.I tillegg eier Sterna Holding 4.89% av Bech Invest as. Det betyr at SternaHolding indirekte eier 3.514.888 aksjer i Lifecare i tillegg til 3.890.000aksjer over.