Suppleringsvalg til styret – innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Lifecare AS

For å gjennomføre suppleringsvalg til styret innkalles det til ekstraordinær generalforsamling i Lifecare AS 20. november 2020.

Styremedlem Joacim Holter har blitt utnevnt til selskapets CEO og trer ut av styret. Valgkomiteen i Lifecare innstiller Morten Foros Krohnstad som nestleder i styret og Prof. Dr. Lutz Heinemann som styremedlem.

Det foreligger i tillegg forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse.

Innkalling med valgkomiteens innstilling og informasjon om de foreslåtte kandidatene følger vedlagt.

Av hensyn til Covid-19 situasjonen bes aksjeeiere vurdere å avgi stemme per fullmaktsskjema.

Om Lifecare
Lifecare (LIFE-ME) er et Bergensk teknologiselskap som forsker og utvikler en miniatyrisert sensor for korrekt og kontinuerlig overvåking av blodsukker for diabetikere. Selskapets patenterte teknologi anvendes i tillegg som sentral komponent ved utvikling av antigen hurtigtest for Covid-19 og måleenhet for avlesning av forskjellige biomarkører.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Joacim Holter
CEO, Lifecare
joacim.holter@lifecare.no
+47 40 05 90 40

517328_Ekstraordinær Generalforsamling Lifecare 20.11.20 – Innkalling med fullmaktsskjema, innstilling og kandidater