Lifecare (LIFE) – Generalforsamling avholdt

7 mai 2021, Bergen – Lifecare har i dag gjennomført generalforsamling.
Christian Hysing-Dahl trådte ut av styret etter 9 år som del av Lifecares styre.
Generalforsamlingen valgte Morten Foros Krohnstad som ny styreleder. I tillegg
ble Hans Johan Hekling valgt som styremedlem.

Styret for øvrig var ikke på valg og består av Trine Teigland, Prof. Lutz
Heinemann og Bo Petersson.

Protokoll fra Generalforsamlingen følger som vedlegg til denne meldingen.

Om Lifecare
Lifecare (LIFE-ME) er et Bergensk teknologiselskap som forsker og utvikler
miniatyrisert sensor for korrekt og kontinuerlig overvåking av blodsukker for
diabetikere. Selskapets patenterte teknologi har i tillegg potensiale til
anvendelse for avlesning av forskjellige biomarkører.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Joacim Holter, CEO
Tlf: +47 40 05 90 40
E-post: joacim.holter@lifecare.no

210507 protokoll fra Generalforsamling – minutes from General Meeting