Lifecare legger i dag frem halvårsrapport for første halvår 2020.

I begynnelsen av 2020 etablerte Lifecare AS utviklingssamarbeid med tyske partnere, og Digital Diagnostics AG (Digid) ble opprettet i Mainz, Tyskland. Lifecare eier 25 % av Digid, hvis overordnede formål er å utvikle diagnostisk plattform basert på biosensor teknologi til anvendelse i økosystem av mobile applikasjoner for effektiv digitalisert diagnostisering. Utviklingssamarbeidet er avtalt å omfatte ferdigstillelse av Lifecare sin Sencell teknologi, mot at Digid har fått en ikke-eksklusiv og ikke-konkurrerende lisens for utnyttelse av Lifecare sin teknologi, patenter og annen IP.

Lifecare har søkt tillatelse til å gjennomføre «Pilot Evaluation in Humans» for Sencell i Tyskland, men grunnet COVID-19 pandemien har disse testene blitt utsatt. Foruten generelle forsinkelser i de vitenskapelige miljøer som følge av nedstengninger grunnet COVID-19, skyldes utsettelsen også en bevisst tilpasning av strategi og prioritering som følge av at Digid igangsatte utvikling av hurtigtest for påvisning av COVID-19. Selv om prioriteringen har medført at utviklingen av Sencell er noe forsinket på kort sikt, innebærer det imidlertid også en forsering av andre deler av Sencell utviklingen, slik at det totale tidsperspektiv med sikte på CE merking av Sencell ikke er forsinket.

Digid har søk om godkjennelse av COVID-19 hurtigtest i USA (FDA) og Tyskland (BfArM). Søknadsprosessene har tatt lengre tid enn opprinnelig antatt, men er fremdeles i ordinær saksbehandlingsprosess i de to landene. Digid har opplyst at søknadene antas avklart i løpet av annet halvår 2020. I august fikk Digid tillatelse fra BfArM til å gjennomføre kliniske tester i Tyskland og disse ventes gjennomført i oktober. Forutsatt positive resultater i de kliniske tester kan godkjennelse foreligge kort tid deretter.

Lifecare vil i tillegg fokusere fremtidige aktivitetene mot eksisterende og nye utviklingsprosesser relatert til kjerneteknologien innen diabetes, Sencell, og herunder satse på økt aktivitet innen utvikling av medisinsk teknologi egnet for kommersialisering.

512715_Lifecare AS – Balanse 30-06-20

512715_Lifecare AS – Resultat 30-06-20

512715_Lifecare – halvårs rapport 30.06.20