Lifecare – klargjøring vedr kjerneteknologi – 13.10.20

Som følge av verdifall for Lifecares (LIFE-ME) aksjer på Oslo Børs/Merkur Market mandag 12. oktober 2020 har selskapet mottatt spørsmål fra en rekke aksjonerer og ønsker å formidle følgende:

Det er ingen endringer knyttet til Lifecares patenterte sensorteknologi, Sencell, verken alene eller knyttet til samarbeid med våre partnere Digital Diagnostics AG eller prosjektet FORGETDIABETES.

Den 3. oktober 2020 annonserte Lifecare at FORGETDIABETES har fått tilsagn på tilsammen 3,9 millioner euro, drøyt 43 millioner kroner, i støtte til utvikling av kunstig bukspyttkjertel fra en FET Proactive-utlysning under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Støtten er fordelt på de syv partnere i Italia, Tyskland og Frankrike, hvorav Lifecare mottar ca 570.000 euro, nær 6,3 millioner kroner.

Den 25. august 2020 annonserte Lifecare at Digital Diagnostics AG hadde fått godkjennelse til å gjennomføre kliniske forsøk relatert til Cantisens hurtigtest for Covid-19 fra det tyske «Federal Institute for Drugs and Medical Devices» (BfArM). Digital Diagnostics AG har informert Lifecare om at de kliniske forsøkene som opprinnelig var ventet ferdigstilt i løpet av oktober 2020 er forsinket. Forsinkelsen skyldes utfordringer ved den praktiske produksjonsforberedelsen. De kliniske forsøkene ventes nå ferdigstilt tidlig i 2021.

Om Lifecare
Lifecare (LIFE-ME) er et Bergensk teknologiselskap som forsker og utvikler en miniatyrisert sensor for korrekt og kontinuerlig overvåking av blodsukker for diabetikere. Selskapets patenterte teknologi anvendes i tillegg som sentral komponent ved utvikling av antigen hurtigtest for Covid-19 og måleenhet for avlesning av forskjellige biomarkører.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Joacim Holter
CEO, Lifecare
joacim.holter@lifecare.no
+47 40 05 90 40

515289_Lifecare – klargjøring vedr kjerneteknologi – 13.10.20

515289_Lifecare AS – fakta – 10.10.20