Lifecare AS (LIFE-ME) – Kapitalforhøyelse med bakgrunn i aksjeopsjonsprogram og aksjesalg av nærstående til primærinnsider.

På bakgrunn av børsmelding fra Lifecare AS publisert 6. August 2020, utøver Islay Venture GmbH 325.826 opsjoner â NOK 0,40 per aksjeopsjon i Lifecare AS. Islay Venture GmbH kontrolleres av Lifecares CSO Prof. Dr. Dr. med Andreas Pfützner.

Ekstraordinær Generalforsamling i Lifecare AS den 30. juli 2020 gav styret fullmakt til å utstede 325.826 nye aksjer med samlet beløp NOK 130.330,25. Pris per aksje NOK 040,-. Etter utstedelse av nye aksjer vil Lifecare totalt ha 81.278.170 aksjer, pålydende NOK 0,40-. Selskapets aksjekapital vil være NOK 32.511.268.

Islay Venture GmbH har solgt 50.000 aksjer til gjennomsnittpris NOK 5,40,-. Islay Venture GmbH eier etter dette 853.951 aksjer i Lifecare AS.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Joacim Holter
CEO, Lifecare
joacim.holter@lifecare.no
+47 40 05 90 40

514407_Lifecare – stock market notification – 200925 norsk versjon