Innkalling til Generalforsamling i Lifecare AS

Lifecare AS avholder Generalforsamling 7. mai 2021 kl 10:00. Møtet vil bli
gjennomført som et kombinert fysisk og digitalt møte. Aksjonærer oppfordres til
å delta digitalt eller å forhåndsstemme via den elektroniske plattformen.
Nærmere informasjon om deltakelse og påmelding fremkommer av innkallingen.

Innkalling og årsberetning følger vedlagt denne meldingen. Generalforsamlingens
saksdokumenter kan lastes ned fra www.lifecare.no/GF2021.

Kontaktperson:

Joacim Holter, CEO
Tlf. +47 40 05 90 40
joacim.holter@lifecare.no

530997_Innkalling til Generalforsamling 2021 inkludert fullmaktskjema – Notice of General Meeting 2021 with proxy form