Finansiell kalender

Finansiell kalender for Lifecare AS

REGNSKAPSÅR 2021

05.08.2021 – Halvårsrapport
20.04.2021 – Årsrapport
07.05.2021 – Ordinær generalforsamling

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende
forpliktelser.