Årsrapport med årsregnskap for 2020

Lifecare publiserer i dag årsmelding med årsregnskap for 2020. Rapportene er
gjenstand for godkjenning i selskapets generalforsamling 7. mai 2021.

Spørsmål kan rettes til:

Joacim Holter, CEO
Tel: +47 40 05 90 40
E-mail: joacim.holter@lifecare.no

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site

Lifecare Årsmelding 2020