Aksjebytteavtale vedrørende Digital Digital Diagnostics

Bergen – 6. november 2020: Lifecare AS (LIFE-ME) eier 25% av Digital Diagnostics AG, som har utviklet en hurtigtest for Covid-19.

I børsmelding 20. oktober 2020 opplyste Lifecare om en aksjebytteavtale som omfattet 25% av Human Data AGs aksjer i Digital Diagnostics. Aksjebytteavtalen påvirker ikke Lifecares eierandel i Digital Diagnostics.

Transaksjonen har i tråd med Lifecares uttalte oppfatning vært gjenstand for godkjenning i Digital Diagnostics styre, dog slik at spørsmålet ble forelagt ekstraordinær generalforsamling i Digital Diagnostics. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Digital Diagnostics har, med 100% av aksjene representert, stemt imot å godkjenne transaksjonen med 69,9% av stemmene. Human Data, som representerer totalt 30,1% av aksjene i Digital Diagnostics, avstod fra å stemme. Følgelig ble aksjebytteavtalen ikke godkjent.

Lifecare vil i tillegg informere om at IMS Capital GmbH, som var en av stifterne av Digital Diagnostics, avhendet sine aksjer i 5. mars 2020. Alle forpliktelser som lå til IMS Capitals opprinnelige andel, har blitt gjort opp ovenfor Digital Diagnostics av IMS Capital og senere eiere.

De største eierne i Digital Diagnostics er Human Data (30,1%), Lifecare (25%) og VRV AG (20%).

Styret i Digital Diagnostics AG består av Nicolaus von Rintelen (Chairman) – VRV, Dr. Manuel Vogel (Deputy Chairman) – Human Data, Joacim Holter – Lifecare og Prof. Dr. Med. Andreas Pfützner – Islay Venture GmbH.

Om Lifecare
Lifecare (LIFE-ME) er et Bergensk teknologiselskap som forsker og utvikler en miniatyrisert sensor for korrekt og kontinuerlig overvåking av blodsukker for diabetikere. Selskapets patenterte teknologi anvendes i tillegg som sentral komponent ved utvikling av antigen hurtigtest for Covid-19 og måleenhet for avlesning av forskjellige biomarkører.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Joacim Holter
CEO, Lifecare
joacim.holter@lifecare.no
+47 40 05 90 40